Ego, ljubav, istina

Predavanje Zorana Salopeka “Kako utišati ego i pronaći vlastitu svrhu”

Srijeda, 27.9. u 18 h

Makronova, llica 11/1

7,00